Avís legal

Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del qual és titular SEYMO ASSEMBLERS SL. La navegació pel lloc web de SEYMO ASSEMBLERS SL atorga la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. Vostè respondrà davant SEYMO ASSEMBLERS SL o davant tercers, de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-li com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Identificació i comunicacions

SEYMO ASSEMBLERS SL, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:
La seva denominació social és: SEYMO ASSEMBLERS SL

El seu CIF és: B09996737

El seu domicili social és a: SATURN 7 7-2 – (25003) LLEIDA

Inscripció al registre mercantil:

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb SEYMO ASSEMBLERS SL es consideraran eficaces, a tots els efectes, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment.

Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure, no obstant això, SEYMO ASSEMBLERS SL condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.

Vostè garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a SEYMO ASSEMBLERS SL i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’EL SEYMO ASSEMBLERS SL ia no emprar-los per, entre d’altres:

Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.

Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de SEYMO ASSEMBLERS SL o de terceres persones; així com obstaculitzar laccés daltres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SEYMO ASSEMBLERS SL presta els seus serveis.

Intentar accedir dades d’altres persones o àrees restringides dels sistemes informàtics de SEYMO ASSEMBLERS SL o de tercers i, si escau, extreure’n informació.

Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de SEYMO ASSEMBLERS SL o de tercers.

Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a SEYMO ASSEMBLERS SL, sense que es puguin entendre com a cedits cap de els drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de SEYMO ASSEMBLERS SL, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest li atribueixi cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre SEYMO ASSEMBLERS SL i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de SEYMO ASSEMBLERS SL dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament han de sol·licitar autorització per escrit a SEYMO ASSEMBLERS SL. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina web o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix s’haurà d’abstenir de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre SEYMO ASSEMBLERS SL, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bons costums ia lordre públic.

SEYMO ASSEMBLERS SL no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

SEYMO ASSEMBLERS SL exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.

La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i de manera exemplificativa, SEYMO ASSEMBLERS SL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, SEYMO ASSEMBLERS SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. SEYMO ASSEMBLERS SL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. SEYMO ASSEMBLERS SL no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que vostè o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, s’haurà de posar en contacte amb SEYMO ASSEMBLERS SL identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de SEYMO ASSEMBLERS SL, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.