Política de privacidad

Informació sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament:

Entitat: SEYMO ASSEMBLERS SL
CIF de l’entitat: B09996737
Adreça de l’entitat: SATURN 7 7-2 – (25003) LLEIDA
Correu electrònic de l’entitat:
INFO@EQUIPDESERVEI.COM
Responsable del tractament: ANDREEA VASILE
Telèfon del Responsable del tractament: 658044661
Adreça electrònica del Responsable del tractament:
INFO@EQUIPDESERVEI.COM

Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a SEYMO ASSEMBLERS SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:
Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades en un temps d’1 any, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per complir les obligacions legals.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:
Consentiment inequívoc

Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:
No comparteixo les dades amb tercers.

Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a SEYMO ASSEMBLERS SL estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.
Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en què cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les teves dades.

SEYMO ASSEMBLERS SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitges fer ús de qualsevol dels teus drets pots realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobaràs a continuació:

Per exercir el teu dret d’Accés fes clic aquí

Per exercir el teu dret de Rectificació fes clic aquí

Per exercir el teu dret de Supressió (Oblit) fes clic aquí

Per exercir el teu dret de Limitació del Tractament fes clic aquí

Per exercir el teu dret d’Oposició fes clic aquí

Per exercir el teu dret de Portabilitat fes clic aquí

Alternativament, també ens pot dirigir per correu postal a la següent adreça: SATURN 7 7-2 – (25003) LLEIDA adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat.

Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per a la compte o portal objecte de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.